ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

Κατηγορίες Εισιτηρίων Λιμναίο και Χερσαίο Τμήμα (Μεγάλη Διαδρομή) Μόνο Χερσαίο Τμήμα Λιμναίο Τμήμα  (Μικρή Διαδρομή) και Χερσαίο*
Κανονικό Εισιτήριο Εισόδου 15,00 € 7,00 € 10,00 €
Μειωμένο Εισιτήριο Εισόδου 10,00 € 5,00 € 8,00 €
*Η Μικρή Διαδρομή, πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η Μεγάλη Διαδρομή, λόγω καιρικών συνθηκών.


Μειωμένο Εισιτήριο Εισόδου
δικαιούνται:

• Παιδιά / Μαθητές (ηλικίας από 3 ετών και άνω έως 18 ετών).
• Πολύτεκνοι (Με την επίδειξη της σχετικής θεωρημένης ταυτότητας του Συλλόγου Πολυτέκνων).
• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με την επίδειξη ΑΔΤ ή διαβατηρίου.
• Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.
• Στρατιώτες (υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία).
• Άνεργοι (Με την επίδειξη της σχετικής θεωρημένης κάρτας ανεργίας).
• Συνοδοί ΑΜΕΑ.
• Υπάλληλοι του ΕΟΤ, ΥΠ.ΠΟ με την επίδειξη της θεωρημένης υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

• Group πλέον των δεκατεσσάρων (14) ατόμων, μόνο κατά τη χαμηλή και μεσαία περίοδο(από 1/1 έως 14/6 &  από 15/9 έως 31/12) .

*Κατά την Υψηλή Περίοδο (από 15/6 έως 14/9) η τιμή εισόδου για group είναι στα επίπεδα των μεμονωμένων επισκεπτών.

Ελεύθερη Είσοδο δικαιούνται:

• Νήπια (από 0 έως 3 ετών).
• Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με την επίδειξη σχετικής ταυτότητας.
• Ο αρχηγός και οδηγός κάθε γκρουπ / συνοδοί σχολικών εκδρομών.
• Info Group.
*Info Group: Νοείται η ομάδα υπαλλήλων – συνεργατών των συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων με το Υποκατάστημα Σπήλαια Διρού. To συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο υποχρεούται όπως αποστέλλει τουλάχιστον 48 ώρες πριν την προκαθορισμένη επίσκεψη στο Υποκατάστημα, έγγραφη ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα αποτελούν το info group. Σε περίπτωση μη αποστολής της σχετικής κατάστασης θα ισχύει ο εγκεκριμένος τιμοκατάλογος. Κατά την είσοδο στο Σπήλαιο και συγκεκριμένα στον έλεγχο εισιτηρίων είναι υποχρεωτική η επίδειξη στοιχείου ταυτοπροσωπίας.

Ειδική Κατηγορία
Τιμή Εισόδου Σπηλαίου Από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός της Υψηλής Περιόδου)
Σχολεία Λιμναίο (Όλες τις ημέρες)
6,00 €
Επισήμανση: Κατά τα λοιπά ισχύει ο προαναφερόμενος τιμοκατάλογος.