ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Κατηγορίες Εισιτηρίων Λιμναίο και Χερσαίο Τμήμα Μόνο Χερσαίο Τμήμα Ειδική Τιμή κατά τις ημέρες
μερικής λειτουργίας του Σπηλαίου
Κανονικό Εισιτήριο Εισόδου 13,00 € 6,00 € 7,00 €
Μειωμένο Εισιτήριο Εισόδου 8,00 € 4,00 € 6,00 €

Μειωμένο Εισιτήριο Εισόδου δικαιούνται:

• Παιδιά / Μαθητές (ηλικίας από 3 ετών και άνω έως 18 ετών).
• Πολύτεκνοι (Με την επίδειξη της σχετικής θεωρημένης ταυτότητας του Συλλόγου Πολυτέκνων).
• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με την επίδειξη ΑΔΤ ή διαβατηρίου.
• Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.
• Στρατιώτες (υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία).
• Άνεργοι (Με την επίδειξη της σχετικής θεωρημένης κάρτας ανεργίας).
• Συνοδοί ΑΜΕΑ.
• Group πλέον των δεκατεσσάρων (14) ατόμων.
• Υπάλληλοι του ΕΟΤ, ΥΠ.ΠΟ με την επίδειξη της θεωρημένης υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Ελεύθερη Είσοδο δικαιούνται:

• Νήπια (από 0 έως 3 ετών).
• Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με την επίδειξη σχετικής ταυτότητας.
• Ο αρχηγός και οδηγός κάθε γκρουπ / συνοδοί σχολικών εκδρομών.
• Info Group.
*Info Group: Νοείται η ομάδα υπαλλήλων – συνεργατών των συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων με το Υποκατάστημα Σπήλαια Διρού. To συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο υποχρεούται όπως αποστέλλει τουλάχιστον 48 ώρες πριν την προκαθορισμένη επίσκεψη στο Υποκατάστημα, έγγραφη ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα αποτελούν το info group. Σε περίπτωση μη αποστολής της σχετικής κατάστασης θα ισχύει ο εγκεκριμένος τιμοκατάλογος. Κατά την είσοδο στο Σπήλαιο και συγκεκριμένα στον έλεγχο εισιτηρίων είναι υποχρεωτική η επίδειξη στοιχείου ταυτοπροσωπίας.

Ειδική Κατηγορία
Τιμή Εισόδου Σπηλαίου Από Δευτέρα έως και Πέμπτη (Για την Χαμηλή Περίοδο)
Σχολεία Λιμναίο (Όλες τις ημέρες)
6,00 €
Επισήμανση: Κατά τα λοιπά ισχύει ο προαναφερόμενος τιμοκατάλογος.