ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

— Ώρες Λειτουργίας Σπηλαίου —
Υψηλή Περίοδος
[1/6 – 30/6] 09:00-17:00 (Κλείσιμο Ταμείων στις 16:15)
[1/7 – 30/7] 08:30-19:30 (Κλείσιμο Ταμείων στις 18:45)
[1/8 – 31/8] 09:30-20:00 (Κλείσιμο Ταμείων στις 19:15)
[1/9 – 30/9] 09:00-17:00 (Κλείσιμο Ταμείων στις 16:15)
Χαμηλή Περίοδος
[1/10 – 30/4] 08:30-16:30 (Κλείσιμο Ταμείων στις 16:00)
[1/5 – 31/5] 09:00-17:00 (Κλείσιμο Ταμείων στις 16:15)
Τηλέφωνο: (+30) 27330 52222-3
Fax: (+30) 27330 54263

— Ώρες Λειτουργίας Αναψυκτηρίου —
Υψηλή Περίοδος
[1/6 – 30/6] 09:00-16:45
[1/7 – 31/7] 08:30-19:15
[1/8 – 31/8] 09:30-19:45
[1/9 – 30/9] 09:00-16:45
Χαμηλή Περίοδος
[1/10 – 30/4] 08:30-16:30
[1/5 – 31/5] 09:00-16:45

— Ώρες Λειτουργίας Πωλητηρίου Αναμνηστικών ειδών & ειδών δώρου —
Υψηλή Περίοδος
[1/6 – 30/6] 09:00-16:45
[1/7 – 31/7] 08:30-19:15
[1/8 – 31/8] 09:30-19:45
[1/9 – 30/9] 09:00-16:45
Χαμηλή Περίοδος
[1/10 – 30/4] 08:30-16:30
[1/5 – 31/5] 09:00-16:45

*
*
*
*

Αποστολή